$50,000 and over

Bequest of Irma Dzelzkaleja Grundmanis, Ieva
Padegs, Juris & Gita

$30,000 and over

Anderson, Adelaīde Vītols, Elmārs & Ruta

$10,000 and over

Brodin, Valerie Carol, Burdick & McDonough
Dole, Māra Klaucēns, Norbert & Elke
Kņezinskis, Zenta Kness LNO Fonds Kanadā
Ņujorkas Ev. Lut. draudze Ozoliņš, Elfrīda
PBLA Rozentāls, Alfrēds
Rūsis, Roberts & Dagnija Upmanis, Ilga

$5,000 and over

Balodis, Olģerts & Ruta Bonders, Guntis
Celmiņš, Aivars & Māra Grūbe, Pauls & Frīda
Kalniņš-Levy, Valda Viviana Krieviņš, Haralds & Ārija
McDonald, Thomas & Ingrīda Miza, Ingrīda
Morton, Donald & Vija Padegs, Andris & Māra
Rasums, Edvīns & Beatrise Renigers, Sigrīda
Riekstiņš, Uldis Spilners, Ilgvars & Aija
Stots, Edvīns & Ināra Upenieks , Nikolajs & Vera
Zālīte, Edgars & Linda

$3,000 and over

Abens, Sandors & Agita Belte, Osvalds & Linda
Bērziņš, Ingrīda Bērziņš, Ivars & Vija
Bērziņš, Evarists Blitte, Aija Celtnieks
Bole, Guntis & Vija Bruns, Guntis & Diana
Cīrulis, Benita Creamer, Velta
Dzilna, Ilmārs & Erita Grīnbergs, Marta
Grīnmanis, Astra Jākobsons, Gunārs & Veva
Kauķītis, Vilis Kīns, Arnis & Dace
Klinklāvs, Irma Graudiņa Labsvīrs, Jānis
Lācis, Indulis & Ruta Lediņš, Herberts & Ingrīda
Liden, Aina LNO draugi Vašingtonā 1999. g.
Lucs, Jānis & Daina Medenis, Vidvuds & Aija
Neparts, Arturs & Ena Otlāns, Viktors & Valija
Pelše, Andrejs & Aija Petričeks, Juris & Rita
Pinnis, Marģers & Baiba Plostnieks, Jānis & Gunta
Preisa, Izolde Zīversa Raisters, Alfrēds & Ludmila
Robiņš, Jānis & Brigita Rubāns, Eduards & Vija
Rūtenbergs, Verners & Silvija Rūtiņa, Inta
Sausais, Laimdota Schwartz, Ilze
Štolcers, Kārlis & Milija Štrauss, Milda
Tums, Edvīns & Zaiga Vītols, Milda
Zemdega, Aina Zīverts, Lilija

$1,000 and over

Abers, Inese Ceichners Āboliņš, Arvīds
Ādams, Inta Afflerbach, Lee & Benita
Aizstrauts, Ārija ALA kultūras fonds
Albert, Biruta Aldiņš, Velta
Aperāns, Gundars & Dace Aserītis, Pēteris
Auzenbergs, Edvīns & Biruta Auzere, Anna
Avens, Voldemārs & Irēne Baidiņš, Andrejs & Dzintra
Bārs, Edgars & Inta Baumanis, Vilnis & Maija
Bekmans, Gunārs Bendov, Oded & Dagny
Birkmanis, Laimons Birznieks, Pēteris & Ella
Bitners, Imants & Dagmāra Bluķis, Uldis & Bitīte
Blūmfelds, Aija Boršteins, Gunārs & Rota
Bottomley, Richard & Sylvia Brachman, Armand & Elza
Briedis, Ženija Brigmanis, Edmunds & Grietiņa
Brokāns, Edmunds Broze, Aina
Bukovskis, Boļeslavs Cap , Biruta
Cerliņš, Aina Cilnis , Juris & Daira
Cimdiņš, Jānis & Pamella Cīrulis, Kārlis & Irēne
Cukurs, Kārlis Dambergs, Ēriks & Staņislava
Dāvidsons, Arvīds & Vija De Naut, Anne
Dinbergs, Ilga Dindzāns, Vincents
Doyle, Sandra Pudāns Dravnieks, Velga
Dzenis, Verēna "Dzimtene" koris
Epermanis, Bernhards Epstein, Samuel & Zigrīda
Ērmanis, Fēlikss & Solveiga Ernstsons, Olģerts & Vija
Ertel, Paul & Inta Ezergailis, Artūrs
Freibergs, Elmārs Freijs, Jānis & Izīda
Freimanis, Atis & Ilga Freivalde, Žane
Gaigulis, Jānis & Silvija Gailītis, Ādolfs
Gailītis, Jēkabs Garūts, Valdis & Dace
Gēliņš, Alberts Ģiga, Jānis & Gunta
Gīlis, Olģerts & Rasma Gilman, Lelde
Glaznavs, Verners & Adelheid Gobiņa, Elita
Gobiņš, Dzidris & Monika Goteburgas & Boras teātŗa kopa
Grasis, Augusts & Ruta Grava, Jānis
Grava, Sigurds & Rūta Grinbušs, Valters & Maija
Grīslis, Alfrēds & Dzintra Grīviņš, Ausma
Hagelis, Skaidrīte Harvey, Gunta
Hercs, Oskars & Margarita Hess, Aina Dzirkale
Imēriešu vīri ASV un Kanādā Immermanis, Olga
Irani, Ingrīda Jansons, Pēteris & Ināra
Jansons , Laimons & Astrīda Jurjāns, Regīna
Juzups, Rita Biruta Kaktiņš, Egīls & Natalia
Kaktiņš, Uldis Kaktiņš, Zigurds
J. Kalnieša stipendiju fonds Kalniņš-Levy, Juris & Ināra
Kariņš, Uldis & Rasma Karlsons, Zelma
Katis, Lauma Upelnieks Kaugars , Ģirts & Liena
Kauliņš, Marija Kaužēns, Ansis
Ķelle, Ernests Kerno , Raimonds & Inta
Ķimsis, Ilmārs Kīns, Jānis
Ķirsons, Aleksandris Ķīsis, Andrejs & Ilona
Klāsons, Ilona Klauss, Brigita
Kļaviņš, Filips & Elita Kļaviņš, Jānis & Minjona
Klīvlandes Latviešu koncertapvienība Koppels, Volrad
Krečko, Francis Kress, Eduards & Ruta
Kristiņš, Aldis & Ariadna "Krīvs" vīru koris
Kundziņš, Ģirts & Rasma Kuplis, Aivars
"Kursa" studentu vienība Lakstīgala, Ilze
Lapkass, Eižēns & Maiga Latviešu organizācijas Vašingtonā
Latviešu Fonds Latviskā mantojuma fonds
Lesheim, Daina Rudzītis Lēvenšteins, Zigurds & Valda
Liepiņš, Indulis & Elīzabete Liepiņš, Mārtiņš & Milda
Liepiņš, Zinta Lietuviete, Kaija
Līkais, Austra Lindbergs, Jāzeps
Lindbergs, Vija Linde, Benita
Lindemanis, Dagnija Linkolnas Latviešu teātŗa kopa
Līviņš, Valdis LNO draugi Bostonā 1999. g.
LNO draugi Longailendā 1999. g. LNO draugi Longailendā 2004. g.
LNO draugi Ņudžersijā 1995. g. LNOG koncerts Jonkeros 2001. g.
Luss, Gerold & Gunda Mangulis, George & Rasma
Mangulis, Visvaldis & Vija Mateus, Ieva
Matisons, Raimonds & Ligita Meehan, Aija
Melķis, Margarita Mergins, Andris & Joan
Mickāns, Viktorija Miesnieks, Pēteris & Rita
Morton, Nicole Salerno Neimanis, Andris
Neimanis, Līvija Niedrītis, Ēriks
Nucho, Aina Orle, Juris & Silvija
Ozols, Marta Pakalns, Ārijs & Gunta
Pakulis, Fricis & Aija Palde, Uldis
Paul, Gerald & Ieva Peize, Jānis
Pelēķis, Vaira Pētersons, Ilze
Petraska, Leonija Phillips, Zaiga
Pillanders, Nora Plate, Rasma
Plato, Artis & Norma Plūme, Ilgvars
Potapous, Gunārs & Aija Preiss, Nikolajs & Elza
Puravs, Jānis Ramrath, Astrīda
Raterman, Leonīds & Maruta Raudseps, Juris & Ilze
Reba, Edīte Reikmanis, Jānis
Rencs, Verners & June Renga, Alvils
Repiņš, Gunārs & Ieva Riekstiņš, Inna
Riekstiņš, Jānis Riekstiņš, Lelde
Rīsbergs, Jānis & Gaida Ritums, Andris & Māra
Robiņš, Laila "Rota" koris
Rozanowsky, Helmi Roze, Uldis & Stephanie
Rudzītis, Helmārs & Austra Ruperts, Arnolds
Rupners, Ints & Ilze Rūtenberga, Annele
Sape, Osvalds & Asja Sebris, Roberts & Ruta
Sedlak, John & Aija Seisums, Robert
Sell, Ilze Kļaviņa & Stewart Siliņš, Astrīda
Siliņš, Nikolajs & Vera Simon , Guna
Šķinķis, Jānis & Maija Šķipsna, Alvis
Šmits, Alma Šmits, Kuno & Nora
Sockis, Ilmārs & Rasma Sperauskas, Tomas & Maija
St.Pēterburgas Latviešu biedrība Stalis, Astrīda
Stam, Līga Ziemelis Štauvers, Dailons & Irīna
Stērste, Andrejs & Lidija Stērste, Andrea
Straubergs, Jānis Straumane, Kaija
Straumanis, Ruta Strazda, Inta
Šulcs, Toms & Ārija Taube, Jānis & Dace
Taube Ēriks & Gulēns Māra Turks, Jānis & Ērika
Ūdris, Marija (Trust) Uibo, Ansis & Rita
Ule, Herberts & Ruta Upmane, Lilija
Upmanis, Rasma Upmanis, Valdis
"Valdemārija" konkordija Valdmanis, Ferdinands & Aina
Valdmanis, Edgars & Ivete "Varavīksne" korporācija
Vārpa, Gunārs & Līgsma Vēveris, Gunārs & Ieva
Vickers, Maxim Vilciņš, Jānis & Ausma
Vilinskis, Līvija Vilmingtonas Ev. Lut. draudze
Vinķels Valdis & Griffin Silvija Vitants-Pone, Antonija
Vītiņš, Irma de Vītols, Valentina
Vītols, Vera Watson, Daniel & Inese
Wolf, Maija Zadvinskis, Zigfrīds & Paulīne
Zadziorski, Ruta Zaķis, Māris & Inese
Zaļkalns, Valda Zaļums, Jānis & Mirdza
Zārds, Jānis & Aradīne Zariņš, Bertrams & Laima
Zeidlickis, Imants & Ausma Zonn, Jules
Zutis, Ilze & Anita Zvejnieks, Andrejs & Regīna
Zvirbulis, Alfrēds & Rasma

$500 and over

Antens, Ivars & Ināra Anthony, Biruta
Auškāps, Aina Auškāps, Romans & Nora
Baidiņš, Ilze Balks, Irēne
Beiniķis, Vilmārs & Ilze Belovs, Zigmunds & Laura
Bērziņa, L. Bērziņš, Pauls
Bērziņš, Rūdolfs & Milda Bērziņš, Zigrīda
Bērzups, Zigurds Blaumanis, Dace
Blumentāls, Ausma Brauķis, Helmūts & Edīte
Brook, Velta Budy, Bruce & Diana
Caune, Mintauts & Ilga Caune, Valdis
Current, Kārlis & Biruta Dajevskis, Pēteris
Danenbergs, Elvīra Davidson, Thomas & Sarma
Drava, A. Dumpis, Tālivaldis & Zīle
Dzelzkalns, Raimonds Dzenis, Visvaldis & Sigrīda
Eglītis, Lauris & Gunta Figenshaw, Michael & Māra
Finlayson, R. Fogels, Ina
Friess, Maiga Bušs Gailītis, Veronika
Garskis, Mirdza Gillard Charles & Kuriņš Baiba
Gozītis, Gunārs Grasmanis, Daina
Gregers, Augusts Grīnups, Nedda
Grotuss, Gedimins & Vera Harper, Ilga
Hartshorne, Raymond & Anita Hincenbergs, Edvīns & Inese
Hunter, Maija Israels, Michael & Maija
Janavs , John & Dzintra Jansons, Juris & Mudīte
Jaunkalniete, Ausma Jēgers, Angelika
Jostsons, Ruta Jurēvics, Vitauts
Kadilis, Jānis & Ina Kalniņš, Eleonora
Kalniņš, Imants & Dorothy Kalniņš, Karīna
Kancītis, Indulis & Anna Kaplan, Karen Celms
Kārkliņš, Olģerts & Vija Karnītis, George & Etsuko
Karule, Irēne Kaugurs, Rita
Kaza, Austra Kidd, Astra Urjānis
Ķirsis, Kārlis & Margaret Kolbs, Galina
Krēsliņš, Kaspars & Dagnija Krūmiņš, Maigonis & Tija
Kubulņš, Paulis & Rita Kūlītis, Zinta
Lans, Ikars Laudanskis, Jānis & Edīte
Lauzums, Indulis & Lilita Lazda, Dainis & Anita
Liberte, Vita Liders, Asja Viviana
Liepa, Leontīne Liepiņš, Velta
Līrums, Alfrēds & Rasma Madore, Dace
Mangulis, Astra Moor, Anita
Maslow-Kowal, Nina Merrington, Donald & Zigrīda
Mundheim, Guna Munters, Manfrēds & Marta
Novikovs, Nikolajs & Ligita Ņudžersijas Latviešu biedrība
Nyman, Dagmāra Odeiko, Lidija
Pabērzs, Fricis & Marija Paegle, Viesturs & Vaira
Paupe, Ilmārs & Dzintra Pētersons, Ivars
Petrītis, Valdis & Nancy Pluģis-Sereda, Biruta
Priede, Inna Priede, Maija
Priedīte, Ainis Priedīte, Nonita
Pudze, Baiba Puris, Ieva
Ramanis, Vita Reinfelds, Juris & Lauma
Repecka, Biruta Roze, Māris
Rozentāls, Olafs & Sarma Rudzītis, Elmārs & Ruta
Sape, George Schultz, Biruta
Sebris, Milda Skalbergs, Melita
Skangalis, Andris & Maija Skulte, Pēteris & Gaida
Šlessers, Juris & Maija Spārniņš, Andrejs & Velta
Sprenne, Lūcija Spuntelis, Valfrīds & Vija
Strautmanis, Irja Stravinskis, Ingrīda
Tanner, Janet Tērauds, John & Anita
Thrasher, Antra Tilts, Gaida
Treijs, Normunds & Ārija Tubelis , Arnis
Tums, John Turks, Gunta Sue
Udenans, Vija Ūdris, Mirdza
Upmalis, Helene Valainis, Juris & Olita
Veide, Laima Venters, Dace
Videnieks, Kaspars & Elizabeth Vikmanis, Vilis & Aija
Vīksniņš, Juris & Māra Vilde, Jūlijs & Ilga
Vilmanis, Ilmārs Vilniņš, Raita
Vodopals, Inta Weill, Daniel & Margaret
Weisend, Ausma Wurstner, Vija
Zariņš, Dzintra Zariņš, Richards
Zemesarājs, Līga Zirnis, Juris & Ruta
Zvārgulis, Jānis & Andra Zvejnieks, Kārlis & Biruta
News Latvian National Opera Guild

Fall-Winter 2018 LNOĢ News

  more ...

Spring-Summer 2018 LNOĢ News

  more ...