Lai lejuplādēt Ziņas ar Internet Explorer:
1. Uzbrauciet ar "pelīti" uz sekojošo bildi
2. Klikšķiniet ar labo pogu (right-click)
3. Izvēlaties "Save Target As..."
4. Izvēlaties mapi (folder)
5. Klikšķiniet "Save"

Lai lejuplādēt Ziņas ar Chrome vai Firefox:
1. Uzbrauciet ar "pelīti" uz sekojošo bildi
2. Klikšķiniet ar kreiso pogu (left-click)

Latvijas Nacionālās operas Ģildes jaunumi

Ģildes ziņas 2018. gada pavasaris-vasara

vairāk >

Maijas Kovaļevskas ASV koncerti!

Uzklikšķēt uz bildi informācijai! vairāk >